ANIC HOME

/ANIC HOME
ANIC HOME 2019-07-29T21:25:41+04:30

خانه دکوراسیون آنیک  (ANIC Home Design) :

هر شخص در محیط زندگیش برای فراهم کردن جو منحصر به فردش تلاش می نماید، فضا و جوی که شخصیّت خودش و خانواده خود را درون آن انعکاس خواهد داد.
دکوراسیون خانه راهیست برای تبیین این شخصیت، به دلیل اینکه شما دکوراسیون منزل خود را بر پایه و اساس سلیقه خودتان و خانواده میچینید.
اکنون دکوراسیون منحصر به فرد و خلاق گرایشات جدید و تازه ای به دکوراسیون انتزاعی و سه بعدی دارد.
شایسته ترین مسیر برای به ثبت رساندن این گرایشات طراحی، کاغذ دیواری و پوستر های سه بعدی میباشد.

امروزه در شهر های پرجمعیت، به دلیل نبود فضای کافی، خانه ها کوچک تر میشوند. در این فضا ایجاد محیطی که بزرگ به نظر رسد، مشکل میشود. اما شما می توانید، با کاغذ دیواری سه بعدی هیجانی توهمی درون فضا و عمق ایجاد نمایید. کاغذ های دیواری سه بعدی هیجانی برای اپارتمان های کوچک امروزی یکی از گزینه های خوبیست و کمکتان می کند از احساس خستگی و فشار در فضای بستهو کوچک اپارتمان، رها شوید.