چمن رول طبیعی

/چمن رول طبیعی
چمن رول طبیعی 2018-12-29T10:23:41+03:30

چمن رول طبیعی :

 

چمن sod یک پوشش بالغ چمن است که با یک عملکرد متراکم از نظر مدیریت کشاورزی تولید می شود. این پوشش با حداقل مقدار خاک جابجا شده و برای ایجاد یک پوشش به محل جدید منتقل می شود حال شرایطی مانند ( ضخامت لایه برش ، فصل انتقال ، آماده سازی بستر آتی ، استفاده از مواد تنظیم کننده رشد ، انتخاب رقم مناسب …) باعث ایجاد چنین پوششی می شود.

در اصطلاح چمنهای قابل انتقال را sod می نامند و در حقیقت sodding به عنوان یک روش چمن کاری در برابر seeding به عنوان روش دیگر چمن کاری که کشت مستقیم بذر را در بر دارد قرار می گیرد.

در صورتی که چمن قابل انتقال دارای طولی حداقل چندین برابر عرض باشد در موقع انتقال پیچیده شود به آن چمن رول می گویند ، درصورتی که چمن رول به ابعاد کوچک تقسیم و بصورت سنگفرش و موزاییک استفاده شود چمن قطعه ای نام خواهد گرفت.